REKRUTACJA 2020/2021

Szkoła NIE uczestniczy w elektronicznej rekrutacji UM Wrocławia, a udział rekrutacji  w tym momencie polega na przesłaniu drogą elektroniczną na adres technikum@salez-wroc.pl lub branzowa@salez-wroc.pl skanów dwóch dokumentów (podania oraz Kwestionariusza Kandydata).
W razie pytań służymy pomocą pod numerem telefonu 71 322 22 22 oraz poprzez dyrekcja@salez-wroc.pl

Wszelkie terminy planowanej rekrutacji zastają zawieszone, a o nowych będziemy informować.