REKRUTACJA 2020/2021

#rekrutacja online

PROFIL KANDYDATA – TECHNIKUM

Osobowość

 • ciekawość techniczna
 • chęć uczenia się
 • umiejętność koncentracji na zadaniach
 • determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • cierpliwość
 • skrupulatność

.

Umiejętności

 • zdolności manualne
 • czytanie ze zrozumieniem
 • swobodne liczenie w pamięci (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • umiejętność komunikowania się
 • analityczne myślenie

PROFIL KANDYDATA – SZKOŁA BRANŻOWA

Osobowość

 • chęć uczenia się
 • umiejętność koncentracji na zadaniach
 • determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • cierpliwość
 • opanowanie

.

Umiejętności

 • zdolności manualne
 • czytanie ze zrozumieniem
 • umiejętność komunikowania się
 • kreatywność
 • zmysł artystyczny (kucharz, piekarz, fryzjer)
 • gotowość do poświecenia

WARUNKI REKRUTACJI
#rekrutacja online

Szkoła NIE uczestniczy w elektronicznej rekrutacji UM Wrocławia, a udział rekrutacji  w tym momencie polega na przesłaniu drogą elektroniczną na adres technikum@salez-wroc.pl lub branzowa@salez-wroc.pl skanów dwóch dokumentów (podania oraz Kwestionariusza Kandydata).
W razie pytań służymy pomocą pod numerem telefonu 71 322 22 22 oraz poprzez dyrekcja@salez-wroc.pl

Wszelkie terminy planowanej rekrutacji zastają zawieszone, a o nowych będziemy informować.