SALEZJAŃSKA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

klasy pod patronatem: Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

rozpoczęcie działalności szkoły planowane na rok szkolny 2021/2022

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacja dla zawodu: Mechanik pojazdów samochodowych (723103)

Z

Kształcenie teoretyczne

Kształcenie w zakresie ogólnokształcącym i zawodowym odbywa się w szkole.

klasa I – trzy dni nauki
klasa II – trzy dni nauki
klasa III – dwa dni nauki

Z

Kształcenie praktyczne

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładach diagnostycznych lub serwisach samochodowych. Są zatrudnieni jako młodociani pracownicy.

Otrzymują umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mają opłacone składki ZUS, a przepracowane lata wliczają się do stażu pracy.

Z

Egzaminy zawodowe

Po trzech latach nauki uczniowie zdają egzamin czeladniczy. Mogą również zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdany egzamin + świadectwo ukończenia  = zawód MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KUCHARZ

Kwalifikacja dla zawodu: Kucharz (512001)

Z

Kształcenie teoretyczne

Kształcenie w zakresie ogólnokształcącym odbywa się w szkole w klasie wielozawodowej.

klasa I – trzy dni nauki
klasa II – trzy dni nauki
klasa III – dwa dni nauki

Z

Kształcenie praktyczne

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładach gastronomicznych. Są zatrudnieni jako młodociani pracownicy.

Otrzymują umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mają opłacone składki ZUS, a przepracowane lata wliczają się do stażu pracy.

Z

Egzaminy zawodowe

Po trzech latach nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdany egzamin + świadectwo ukończenia  = zawód KUCHARZ

Z

Kształcenie w zakresie zawodowym

Odbywa się w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na podstawie skierowania ze szkoły przez okres 4 tygodni w każdej klasie (w wymiarze 34 godziny tygodniowo).

PIEKARZ

Kwalifikacja dla zawodu: Piekarz (751204)

Z

Kształcenie teoretyczne

Kształcenie w zakresie ogólnokształcącym odbywa się w szkole w klasie wielozawodowej.

klasa I – trzy dni nauki
klasa II – trzy dni nauki
klasa III – dwa dni nauki

Z

Kształcenie praktyczne

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w piekarniach. Są zatrudnieni jako młodociani pracownicy.

Otrzymują umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mają opłacone składki ZUS, a przepracowane lata wliczają się do stażu pracy.

Z

Egzaminy zawodowe

Po trzech latach nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdany egzamin + świadectwo ukończenia  = zawód PIEKARZ

Z

Kształcenie w zakresie zawodowym

Odbywa się w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na podstawie skierowania ze szkoły przez okres 4 tygodni w każdej klasie (w wymiarze 34 godziny tygodniowo).

FRYZJER

Kwalifikacja dla zawodu: Fryzjer (514101)

Z

Kształcenie teoretyczne

Kształcenie w zakresie ogólnokształcącym odbywa się w szkole w klasie wielozawodowej.

klasa I – trzy dni nauki
klasa II – trzy dni nauki
klasa III – dwa dni nauki

Z

Kształcenie praktyczne

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w salonach fryzjerskich. Są zatrudnieni jako młodociani pracownicy.

Otrzymują umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mają opłacone składki ZUS, a przepracowane lata wliczają się do stażu pracy.

Z

Egzaminy zawodowe

Po trzech latach nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdany egzamin + świadectwo ukończenia  = zawód FRYZJER

Z

Kształcenie w zakresie zawodowym

Odbywa się w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na podstawie skierowania ze szkoły przez okres 4 tygodni w każdej klasie (w wymiarze 34 godziny tygodniowo).