TECHNIK MECHANIK

klasa pod patronatem: UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o

 

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: Technik mechanik

Z

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent w zawodzie technik mechanik zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
 • obsługiwania maszyn i urządzeń
 • organizowania procesu produkcji
Z

ATUTY

 • doświadczona kadra dydaktyczna
 • perspektywa pracy w UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o
 • przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych
Z

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwent kierunku technik mechanik ma perspektywę pracy w UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o, może założyć i prowadzić własną firm czy też podjąć prace w wielu powstających na Dolnym Śląsku firmach o podstawach mechanicznych.

 

 

PROFIL KANDYDATA

Z

Osobowość

 • Ciekawość techniczna (zainteresowanie mechaniką)
 • Chęć uczenia się
 • Umiejętność koncentracji na zadaniach
 • Determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • Cierpliwość
 • Skrupulatność
Z

Umiejętności

 • Zdolności manualne
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Swobodne liczenie w pamięci (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • Umiejętność komunikowania się
 • Analityczne myślenie

PROFIL ABSOLWENTA

Z

Osobowość

 • Ciekawość techniczna (zainteresowanie mechaniką lub elektroniką)
 • Chęć uczenia się
 • Umiejętność koncentracji na zadaniach
 • Determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • Cierpliwość
 • Skrupulatność
 • Chęć poszukiwania nowych rozwiązań
 • Zwracanie uwagi na szczegóły
 • Myślenie analityczne
Z

Umiejętności

 • Wszystkie umiejętności techniczne nabyte w procesie nauczania, a określone w podstawie programowej, rozszerzone o certyfikaty zawodowe
 • Zdolności manualne
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz interpretacji zapisów/wyników
 • Umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych
 • Swobodne liczenie w pamięci (płynne szacowanie wartości wyniku)
 • Umiejętność pracy jako członek zespołu
 • Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • Wyobraźnia przestrzenna
 • Umiejętność komunikowania się
 • Orientacja na realizację wyznaczonych zadań
 • Zdolność adaptacji
 • Świadomość zasad współżycia społecznego i przestrzeganie ich

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY: Technik elektronik

Z

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent w zawodzie technik elektronik zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych
 • użytkowania urządzeń elektronicznych
 • naprawy urządzeń elektronicznych
Z

ATUTY

 • doświadczona kadra dydaktyczna
 • perspektywa pracy w Radiotechnika Marketing spółka z o. o. Wrocław
 • perspektywa pracy w Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Wrocław
 • przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych
Z

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwent kierunku technik elektronik ma perspektywę pracy w Radiotechnika Marketing spółka z o. o. Wrocław oraz Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Wrocław, może założyć i prowadzić własną firm czy też podjąć prace w wielu powstających na Dolnym Śląsku firmach o podstawach elektronicznych.

PROFIL KANDYDATA

Z

Osobowość

 • Ciekawość techniczna (zainteresowanie elektroniką)
 • Chęć uczenia się
 • Umiejętność koncentracji na zadaniach
 • Determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • Cierpliwość
 • Skrupulatność
Z

Umiejętności

 • Zdolności manualne
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Swobodne liczenie w pamięci (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • Umiejętność komunikowania się
 • Analityczne myślenie

PROFIL ABSOLWENTA

Z

Osobowość

 • Ciekawość techniczna (zainteresowanie mechaniką lub elektroniką)
 • Chęć uczenia się
 • Umiejętność koncentracji na zadaniach
 • Determinacja do kończenia rozpoczętych zadań
 • Cierpliwość
 • Skrupulatność
 • Chęć poszukiwania nowych rozwiązań
 • Zwracanie uwagi na szczegóły
 • Myślenie analityczne
Z

Umiejętności

 • Wszystkie umiejętności techniczne nabyte w procesie nauczania, a określone w podstawie programowej, rozszerzone o certyfikaty zawodowe (dla Technika Elektronika – SEP Eksploatacja i IPC- 610 i 620)
 • Zdolności manualne
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz interpretacji zapisów/wyników
 • Umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych
 • Swobodne liczenie w pamięci (płynne szacowanie wartości wyniku)
 • Umiejętność pracy jako członek zespołu
 • Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • Wyobraźnia przestrzenna
 • Umiejętność komunikowania się
 • Orientacja na realizację wyznaczonych zadań
 • Zdolność adaptacji
 • Świadomość zasad współżycia społecznego i przestrzeganie ich